ΜΠΥΡΕΣ

Amstel 330ml
€2.00
ALFA 330 ml
€2.00
Fix 330 ml
€2.00
Άλφα 500 ml
€3.00
Fix 500 ml
€3.00
Heineken 500 ml
€3.00
Amstel 500 ml
€3.00
Μύθος 500 ml
€3.00
Kaiser
€3.00
Amstel Radler
€3.00